Kurumsal

Kurumsal Kimlik

Ticaret Unvanı : İSTANBUL GLOBAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.
Merkez Adresi : Selenium Retro 9 Residence - Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. E-5 Çobançeşme Cd. No:16 A Blok Kat:6 Ataköy Bakırköy İstanbul
Fiili Yönetim Adresi : Selenium Retro 9 Residence - Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. E-5 Çobançeşme Cd. No:16 A Blok Kat:6 Ataköy Bakırköy İstanbul
Bağlı Bulunduğu Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 975499
T.P.E. Tescilli Markaları : İSTANBUL SİGORTA, İSTANBUL EMEKLİLİK, İSTANBUL INSURANCE, ISS INSURANCE SYSTEM SOLUTIONS
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 20.05.2015
Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
Esas Sözleşme
Amaç ve Faaliyet Konusu :

Sigorta Brokerliği ve danışmanlığı yapmak. Yurt içinde sigortalılara sigorta şirketlerinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız olarak tehlikelerin sigorta edilmesi için sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirmek sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında özellikle tazminat ödenmesine yardımcı olmak. Şirket bu maksadını tahakkuku için aracılık yapmamak kaydıyla gayrimenkuller alabilir, bu gayrimenkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonu, ifraz ve tevhidi üzerine inşaat yapılması ve işbu gayrimenkullerin kısmen veya tamamen satılması işleri ile de meşgul olabilir. Şirket icabında her ne suretle olursa olsun üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde şirketimiz lehine tesis edilecek ipotekleri kabul edebilir. Kendi gayrimenkulleri üzerinde her nevi ayni haklar tesis edebileceği gibi üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde de aynı haklar tesisini kabul edebilir ve 20.05.2015 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler. Söz konusu maddenin tamamı, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Esas Sözleşme’de yer almaktadır.

Telefon ve Faks Numaraları : Tel: (0212) 644 42 22
Müşteri Hizmetleri : 0850 255 2015
İnternet Adresi : www.istanbulsigorta.com
Mersis No : 0481060367400010
Kayıtlı Sermaye : 2.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye : 2.000.000,00 TL