Sektörler

Enerji Sigortaları

İSTANBUL SİGORTA elektrik üretim santrallerine özel risk danışmanlığı hizmetleri sunar. Bu hizmetler kapsamında doğal gaz veya kömür ile çalışan termik santraller, rüzgar santralleri, hidroelektrik santralleri, güneş santralleri, bağımsız elektrik üreticileri ve otoprodüktörlerin montaj ve operasyon safhaları ile ilgili risk yönetimi çözümleri yer alır.

  • Doğal Gaz Çevrim Santralleri
  • Termik Santraller
  • Güneş Enerjisi Santralleri [ GES ]
  • Boru Hattı Depolama Tesisleri
  • Rüzgar Enerjisi Santralleri [ RES ]
  • Petrol Üretim Tesisleri
  • Hidroelektrik Enerjisi Santralleri [ HES ]
  • Rafineri İşleme Tesisleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri
  • Bio-Termal Enerji Tesisleri

Servis verdiğimiz alanların başında sigorta brokerliği ve risk yönetimi danışmanlığı ile risk mühendisliği çalışmaları gelir. Bir enerji santralinin doğası gereği, hem montaj hem de operasyon aşamasında ortaya çıkabilecek potansiyel fiziksel hasarları ve bunlara bağlı oluşabilecek iş durması risklerini belirlemek, sunduğumuz risk mühendisliği hizmetleri kapsamındadır.