Sektörler

Kobi Sigortaları

İSTANBUL SİGORTA' nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelere destek ve hizmet yönünde özel bir ilgisi ve gücü vardır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (K.O.B.İ.) yönelik çözümler sunmak yönünde faaliyet göstermektedir. Bu birimdeki personelimiz engin tecrübesiyle bu sınıftaki müşterilimizin büyüyen işlerine paralel olarak geleneksel sigortaların dışında maliyet etkinliği ile müşterilerimizin hızını yavaşlatmayacak çalışmalarıyla farklı ürünler sunma gücüne sahiptir.

K.O.B.İ.’ ler risklerini kendilerinin fonlayacağı bir kaynağa sahip olmayabilirler ve beklenmedik olaylar karşısında ciddi hasar görebilirler. Sonuç olarak uzman Risk Yönetimi ekibimiz K.O.B.İ.’ lere geniş bir yelpazede ürün çeşitliği ve çözümleri ile insan kaynakları, sağlık, güvenlik, iş devamlılığı ve yangın riski yönetimi gibi konularda danışmanlık vererek işletmenin risk planlamasını yapar.

K.O.B.İ. Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır. Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altında. Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.